Spidskompetencer

For at kunne udvikle sig, må man kende og dyrke sit sande udgangspunkt, det er
det, der er drivkraften bag hele virksomhedens idé og berettigelse. Derfra kan man
udvikle virksomhedens indre motivation og blive både modig og forandringsparat.

Nogle af vores spidskompetencer:

Kreativitet: Er grundlaget for al udvikling og forandring. Vi bruger derfor kreative processer som fundamentet i alle vores udviklingsopgaver.

Design: Designprocesser er gode, når man skal forestille sig, hvordan
fremtiden kan se ud. Vi anvender bl.a. Design Thinking og Double Diamond.

Ledelse: Vi kigger på hvordan ledelsen kan træde ud i fremtiden gennem
innovative og modige strategier, og på hvordan man gennem at styrke sin kerne og sine værdier kan styrke sin autencitet gennem forandring.

Facilitering: Vi faciliterer ledelses- og medarbejderseminarer, hvor vi fx
arbejder med temaer som motivation eller hjælper med at ”mappe” og
tydeliggøre forskellige problemstillinger. Vi laver workshops om den kreative og forandringsvillige arbejdsplads for alle. Vi rådgiver og coacher ledelsen i
en forandringsproces eller fx igennem en ansættelsesprocess.

Strategi: Gennem kreative processer og forretningsmodelinnovation faciliterer vi forandringer, der forstærker jeres DNA.