Innovativ strategi

music, event
Mai synger

Træd ud i fremtiden med
innovative strategier

Det betyder, at man i forandring og udvikling bruger de samme redskaber og processer, der associeres med kreativt arbejde. Det kan fx være det at øve sig i at se muligheder og
åbninger, det at lytte aktivt, og det
at have nogle gode processer til at genere idéer med, og at styrke
modet til at turde forfølge dem.

Creative Change processer kan være:

Processer der forstærker og udfolder virksomhedens DNA

Processer der skaber indre motivation til samarbejde og udvikling

Processer der skaber forandringsparathed

Processer der giver mod til at medskabe fremtiden.

Processer og værktøjer der lærer os at udforske det nye og ukendte